Zámek Ctěnice

Do malebného areálu a na pohádkové výstavy zve Muzeum hl. m. Prahy

Kdy: zámecký areál – 10:00–18:00, zámecký park – 8:00–18:00

Kde: Bohdanečská 259/1, Praha 9-Vinoř

Vstupné: zdarma

 

 

Po téměř ročním uzavření areál zámku Ctěnice znovu ožívá. V roce 2012 začalo Muzeum hlavního města Prahy, které jej převzalo do správy, využívat malebné prostory zámku a celého areálu k prezentaci svých bohatých sbírkových fondů.

Návštěvníci Oslav Prahy se budou moci nejen zdarma seznámit se zámeckým areálem, kde budou právě probíhat adventní trhy, ale podívají se také na atraktivní pohádkové výstavy.

 

 

Večerníček „Chaloupka na vršku“ a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové

 

Poutavá expozice nabídne 150 originálních loutek a dekorace z více než 25 českých pohádek. Návštěvníky provede historií a vývojem animovaných pohádek, které u nás mají dlouhou a úspěšnou tradici. „Rádi bychom představili loutkářské umění z bezprostřední blízkosti, pozvali návštěvníky do světa fantazie a kouzelných příběhů. Připomeneme Večerníček Chaloupka na vršku, Vánoční koledy, seriál Kostičky, Pinocchio, Paní Bída a další oblíbené tituly. Svým zaměřením a pojetím je tato výstava vskutku ojedinělá, koncipovaná tak, aby zaujala, pobavila a přilákala rodiny s dětmi, mateřské a základní školy i širokou veřejnost,“ konstatuje autorka výstavy Jana Sommerová.

 

Více informací o Šárce Váchové

 

 

Stanislav Holý – Krajina her

Kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi

 

Bohatý fantaskní výtvarný svět akademického malíře Stanislava Holého a jeho televizních postaviček se stává zprostředkovatelem na cestě poznání a citového prožitku. Základem jsou monumentální interaktivní barevné dekorace a prostorové objekty, doplněné originálními televizními postavami. Jů, Hele, Muf, Tryskomyši, Hary Šoumen, Šamšula a kohout Eda jsou zakomponováni do celé expozice tak, jak je děti znají ze Studia Kamarád.

 

 

Areál zámku Ctěnice

 

Jedinečný zámecký a hospodářský areál, který má středověký původ a jádro, byl postupně upravován do renesanční a později barokní podoby.

Základní dispozice objektu pochází z pozdně gotické přestavby. Zámek stojí z části na skále, z části na soklu z lomového zdiva, což je dobře patrné v nejhlubší části sklepení. Stavba gotické tvrze na skalnatém pískovcovém terénu byla svým rozsahem a kvalitou ojedinělá.

Renesanční přestavba udělala z tvrze reprezentační zámek. Byla osazena nová okenní ostění, průčelí získala sgrafitovou úpravu, některé prostory prvního patra dostaly kvalitní malířskou výzdobu. V baroku byly vybudovány arkády a barokizováno průčelí. Suterén i přízemí byly nově zaklenuty.

Stavba krásně dokumentuje postupné slohové proměny. Dochovaly se cenné interiéry s malířskou výzdobou – od pozdně gotických fragmentů, přes renesanční a barokní nástěnné malby po řadu uměleckořemeslných prvků.

Na jihovýchodě od zámku se nachází dobře dochovaný soubor sedmi hospodářských budov. Patrně nejcennější z nich je dvoupatrová mohutná stavba sýpky se sedlovou střechou. Zámecký park má výměru 2,33 ha a navazuje na zámek ze severní a východní strany. Park i ostatní objekty jsou památkově chráněny.