Umění starého světa

Stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří v paláci Kinských

Kdy: 10:00–18:00

Kde: Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Vstupné: sleva 50 %

 

Rozsáhlý soubor uměleckých děl ze sbírek Národní galerie v Praze, Národního muzea a Karlovy univerzity přibližuje sedm tisíc let vývoje umění a zahrnuje na tisíc památek kultur starého světa – Asie, Evropy a severní Afriky. Vysokou úroveň starověkých kultur dokládají památky egyptské, anatolské, asyrské, mezopotamské a íránské a v převažující míře zastoupené ukázky antické tvorby. Přitažlivý prolog tvoří umělecké předměty ze starověkého Egypta a Núbie, na něj navazuje Přední východ, dále kultury Kypru a egejské oblasti. Podstatný úsek expozice dokumentuje uměleckou tvorbu Řeků od rané doby železné do helénismu. Uměním Etrusků a Římanů se expozice v šesti sálech druhého patra uzavírá. Na ni navazuje přehlídka asijského umění ve třinácti sálech prvního patra. Ta počíná kolekcí rituálních bronzů a nefritů čínského starověku a vynikajícím souborem čínské hrobové keramiky z prvního milénia n. l. V pěti hlavních sálech paláce se rozvíjí bohatá sbírka buddhistického umění, která demonstruje odlišnosti výtvarného výrazu Číny, Tibetu, Indie, jihovýchodní Asie a Japonska. Navazující dekorativní umění východní Asie je představeno ve vší pestrosti materiálů, technik a námětů. V dalších dvou sálech se prezentují rozmanité školy japonské a čínské malby, kaligrafie a grafiky. Závěr instalace patří tradičnímu umění z islámské kulturní oblasti.

Stálou expozici doplňuje sál speciálních výstav ve 2. poschodí, v němž jsou na přechodnou dobu prezentovány vzácné ukázky korejského umění zapůjčené z  Národního muzea Koreje v Soulu.

 

 

Výstava: Život v asijském paláci. Láska, luxus, zahálka

 

Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze připravila další z řady komorních tematických výstav v prostorách stálé expozice v paláci Kinských. Na předchozí výstavu nazvanou Ve spárech draka navazuje druhá, propojující různé oblasti asijského umění společným tématem palácového života, především se zaměřením na tři námětové okruhy – na lásku, luxus a zahálku. Ikonu celého projektu, která se objevuje na titulní stránce katalogu i na plakátech k výstavě, představuje íránská olejomalba z 19. století Milenecký pár.

 

Komentovaná prohlídka – Sultánovy zahradní slavnosti

Zahrady, které obklopovaly panovníkův palác, nebyly jen místem procházek či zákulisních politických schůzek. Mnohokrát posloužily jako kulisa pro velkolepé divadlo bombastických oslav, kdy se sladkosti jedly na kila a kdy pestrobarevné květinové záhony osvěcovala po setmění záře důmyslných ohňostrojů.

Kdy: od 14:00

Doba trvání: 50 minut.

Místo setkání s lektorem: u palácových lvů v prvním patře

Cena: zvýhodněná cena programu včetně vstupného je 60/40 Kč