Středověká Praha

Vznik Pražského hradu, Vyšehradu, Starého Města, Malé Strany, Hradčan a Nového Města a život tehdejších obyvatel

Kdy: 9:00–18:00

Kde: Na Poříčí 52, Praha 8

Vstupné: zdarma

 

 

Tato expozice Muzea hl. m. Prahy se věnuje období 9.–12. století, kdy se začíná rozšiřovat osídlení pražského území, a době 13. a 14. století, kdy se pražská městská aglomerace stává významným evropským centrem.

 

Život tehdejších Pražanů dokumentují předměty z jejich domácností i doklady rozvíjejícího se hospodářství, vzdělanosti a náboženského života obyvatel Prahy. Na závěr je připomenuto i vzrušené období husitských válek.