Slabikář návštěvníků památek

Modely a půdorysy kostelů v Muzeu hl. m. Prahy

Kdy: 9:00–18:00

Kde: Na Poříčí 52, Praha 8

Vstupné: zdarma

 

 

Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a poznáváme je již jen z fragmentů. To však nemění nic na významu, který měly pro dějiny architektury.

 

Prezentovány jsou modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb. Jedná se o modely kostelů, které dosud existují nebo v minulosti existovaly. Doplňuje je také ideální model gotické katedrály. Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením. Je vhodná i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy.