Praha na přelomu středověku a novověku

Pozdní gotika a pronikání renesance do metropole českého království

Kdy: 9:00–18:00

Kde: Na Poříčí 52, Praha 8

Vstupné: zdarma

 

 

V hlavní budově Muzea hlavního města Prahy se můžete seznámit s dobou, kdy končila pozdní gotika a do Prahy začaly pronikat ideály renesance a renesanční umění. Poznáte také, jaké to bylo, když se naše město v 80. letech 16. století stalo středem celého císařství, protože na Pražský hrad přesídlil velký mecenáš a sběratel umění císař Rudolf II. i celý jeho dvůr.

 

Z konce 15. a z 16. století se až do našich časů dochovaly nejstarší pohledy na Prahu, větší počet renesančních architektonických fragmentů a stavebních prvků z pražských domů a také nepřeberné množství hmotných dokladů o způsobu života pražských obyvatel a jejich domácností. Dochované unikátní štočky z Melantrichova nakladatelství připomínají působení mnoha nakladatelských domů v pražských městech. Počátek 17. století i v pražských dějinách charakterizují politické a náboženské bouře vrcholící českým stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře.