Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Největší exotika, kterou najdete v srdci Prahy

Kde: Betlémské náměstí 1, Praha 1

Kdy: 10:00–18:00 

Vstupné: sleva 50 %

 

 

Amerika, Kultury Austrálie a Oceánie, Nias – ostrov předků a mýtů

Navštivte Náprstkovo muzeum s vůní dálek a poznejte kultury napříč světem! Expozice indiánských kultur oblasti Arktidy, severozápadního pobřeží, Kalifornie a jihozápadu Severní Ameriky nazvaná Amerika umožňuje návštěvníkům porozumět kulturám původních obyvatel Ameriky v historickém období, kdy docházelo k prolínání nativní kultury s kulturou západní. Expozice Kultury Austrálie a Oceánie přibližuje kočovný způsob života Austrálců i materiální a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie. Svébytnou kulturu indonéského ostrova Nias, tak jak ji poznal cestovatel Pavel Durdík na konci 19. století, představuje expozice Nias – ostrov předků a mýtů.

 

Expozice Vojta Náprstek

Seznamte se s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

 

Výstava Monarchie: Po stopě Karla Maye 

Zveme všechny milovníky mayovek a indiánek do Náprstkova muzea na výstavu Po stopě Karla Maye z výstavního cyklu Monarchie. Výstava přenese návštěvníka do oblasti Severní a Jižní Ameriky i do muslimského světa, zabírajícího území Sahary, přes Súdán, Saudskou Arábii, Turecko až po Balkán. Na výstavě ožijí kladné i záporné postavy z Mayových románů. Návštěvník spatří reálné předměty indiánských kultur i orientálního světa, které zároveň sehrály významné role v Mayových dílech. Pobaví se vtipy na mayovská témata i bizarními projevy kultu hraničícího mnohdy až s hysterií, která zavládla v Československu v 60. a 70. letech 20. století