Muchova Slovanská Epopej

Proslulé dílo slavného secesního umělce vystavené Galerií hl. m. Prahy ve velké dvoraně Veletržního paláce v Praze.

Kdy: 10:00–18:00

Kde: Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Vstupné: sleva 50 %

 

Alfons Mucha (1860–1939) je světově nejproslulejší český moderní umělec, který získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti velkoformátových obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926.

 

Tento monumentální cyklus je nyní české veřejnosti představen v celé své velkoleposti. Vůbec poprvé v historii je v Praze vystaveno všech dvacet pláten. Instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Obrazy jsou řazeny chronologicky podle výjevů, které jsou na nich znázorněny. Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od představ slovanského dávnověku a uctívání pohanských božstev přes znázornění historicky doložených událostí až po závěrečnou vizi duchovního významu Slovanstva pro celé lidstvo. V deseti plátnech se Mucha zabýval českými dějinami: „česká epopej“ představovala ideovou osu celého díla. Druhých deset pláten je věnováno ostatním Slovanům a všeslovanským výjevům.

 

Další informace