Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou

Šternberský palác – Národní galerie v Praze

Kdy: 10:00–18:00

Kde: Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Vstupné: sleva 50 %

 

 

Sbírka Kolowratů Krakowských Liebsteinských v Rychnově nad Kněžnou patří k nejvýznamnějším šlechtickým sbírkám v Čechách, formovaným v období baroka. Budování obrazových kolekcí je pro českou kulturní scénu 17. a 18. věku charakteristické. Kolowratská sbírka vznikla v průběhu 18. století. Nejprve byla soustředěna v Kolowratském paláci v Praze na Malé Straně, po roce 1743 pak našla své místo na rodovém zámku v Rychnově nad Kněžnou. Po založení Obrazárny vlasteneckých přátel umění (historická předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze) v roce 1796 Kolowratové velkoryse zapůjčili svá nejlepší díla do Prahy. V pražské Obrazárně zůstaly mnohé obrazy zapůjčeny až do roku 1872, poté byly všechny malby soustředěny v rychnovském zámku.

Po únoru 1948 byla sbírka (stejně jako ostatní majetek rodu) zestátněna; Kolowratům byla vrácena v roce 1992. Soubor, i v současné době obohacovaný promyšlenými akvizicemi, čítá téměř čtyři sta obrazů. Ráz rychnovské sbírky prozrazuje barokní vkus, tematicky zde převládají podobizny a zátiší. Jde převážně o práce mistrů nizozemských, německých a italských škol. Mimořádně vysokým podílem je zde zastoupena i malba vzniklá v Čechách. Výběr představený ve Šternberském paláci ukazuje mistrovská díla z této pozoruhodné kolekce. Pro expozici Národní galerie byly zvoleny zejména obrazy, které vypovídají o charakteru a žánrové skladbě obrazárny, ostatní malby z kolowratské sbírky zůstávají veřejnosti přístupné na zámku v Rychnově.

 

Kurátorka výstavy: Olga Kotková

Architektonické řešení: Eva Reitingerová