Jakub Schikaneder

Největší přehlídka Schikanederovy tvorby v prostorách Valdštejnské jízdárny

Kdy: 10:00–18:00

Kde: Valdštejnská 3, Praha 1

Vstupné: sleva 50 %

 

Od poslední přehlídky díla Jakuba Schikanedera, kterou uspořádala Národní galerie v Praze ve Valdštejnské jízdárně na přelomu let 1998-1999, uplynulo již čtrnáct let. Během této doby se objevila řada obrazů i kreseb ze soukromých sbírek, které byly dříve považovány za nezvěstné. Současná výstava tedy přináší dosud největší přehlídku umělcovy tvorby s velkým počtem děl veřejnosti neznámých i nové informace o umělcově životě.

Jakub Schikaneder se narodil v Praze 27. února 1855. V letech 1870-1878 studoval na pražské Akademii. Silné sociální cítění a znalosti soudobého evropského malířství Schikaneder osobitě propojil v řadě obrazů s postavami žen, zobrazených v těžkých životních situacích, stáří a bídě. Nejznámější část Schikanederova díla tvoří pražská nokturna, v nichž dosáhl harmonického spojení tématu životního osudu a struktury obrazu. Po roce 1910 se malíř stáhl do ústraní a své obrazy již veřejně nevystavoval. V té době také vznikly záznamy opuštěných interiérů, které patří k dosud málo známým částem jeho tvorby. Cesta na severní pobřeží Německa a ostrov Helgoland v roce 1922 inspirovala Schikanedera k pohledům na rozhraní moře a země, mola s majáky a přístavní uličky, které jsou poslední etapou jeho díla.

Další informace

 

Komentovaná prohlídka – Téma Prahy v díle Jakuba Schikanedera

Kdy: od 15:00

Cena: zdarma k platné vstupence

Doba trvání: 45–60 min.

Místo setkání: u pokladny

 

Valdštejnská jízdárna

Jízdárna se nachází v zahradě komplexu raně barokního paláce, který pro Albrechta z Valdštejna vybudovali italští architekti Andrea Spezza a Nicolo Sebregondi. Po náročné rekonstrukci v roce 2000 byla jízdárna opět zpřístupněna veřejnosti.